NRC>u

Hogeschool Rotterdam
2019

Thema

Concepting
UX design
Onderzoek

De situatie

De opdrachtgever voor dit project was NRC, een van de grootste kranten in Nederland. NRC heeft 250.000 abonnees, 500.000 dagelijkse bezoekers en 100.000 verkochte kranten per dag. NRC heeft journalistiek als prioriteit en is omschreven als een heldere krant gericht aan lezers die dieper in gaan op de stof, en zich focussen of feiten. 

NRC wilt zijn huidige doelgroep behouden, maar ook de volgende generatie aantrekken. Als team hebben we ons gefocust op jonge professionals tussen de 20 en 30 jaar oud om de huidige generatie NRC lezers op te volgen.

Onderzoek

Om een product to creëren voor NRC heb ik verschillende mensen geinterviewd om zo een goed beeld te krijgen van de doelgroep. Ik heb hierbij gebruik gemaakt van laddering interviews om zo dieper op de stof in te gaan dan bij normale interviews. Op basis van deze gesprekken heb ik een persona en een user story gemaakt, om zo de inzichten te visualiseren. 

Tijdens dit onderzoek ben ik er achter gekomen dat hoewel NRC claimt geen gebruik te willen maken van een algoritme, ze dit al wel doen door hun diensten aan te bieden op Facebook, Twitter en Blendle.

Creatief proces

Om het onderzoek te transformeren in werkbare ideeën hebben we de ‘Download your learnings’ techniek toegepast om conclusies te trekken. Op basis hiervan hebben een mindmap gemaakt om verder op deze ideeën in te gaan en echte oplossingen te vinden. Deze oplossingen hebben we verzameld in een ‘COCD box’ om ze zo te sorteren. 

Gebaseerd op de behoeftes van de doelgroep hebben we er voor gekozen om de mobiele app van NRC uit te breiden met een gepersonaliseerde feed, een ontdek pagina en een recap, die het gemiste nieuws samenvat. 

Opbouw prototype

Om mijn ideeën uit te beelden en iets te bouwen dat ook daadwerkelijk werkt en getest kan, ben ik begonnen met het tekenen van wireframes om de algemene look and feel juist te krijgen. Dit heb ik vertaald naar een klikbaar prototype in Adobe XD, dit heb ik gebruikt om het thema van het prototype te testen evenals de gebruiksvriendelijkheid. Ik heb een gebruiksvriendelijkheids test ook afgenomen bij de doelgroep.

Het resultaat

Het resultaat is NRC>u. Een app die de blik op de wereld van de lezer uitbreidt en er voor zorgt dat de gebruiker niets mist binnen zijn eigen wereld. Deze app is ontworpen samen met A.I. om er achter te komen wat jouw interesses zijn, om je er meer van te geven. Door deze A.I. omgekeerd te gebruiken, Ius het mogelijk om de gebruiker content te bieden die zij normaal nooit zouden zien buiten hun eigen bubbel.

De hoofdfuncties van NRC>u zijn een gepersonaliseerde feed, een ‘recap’ van het algemene nieuws verzameld door de journalisten van NRC en een ’ontdek’ pagina om om verder te kijken binnen de wereld. 

Het hoofdthema van NRC>u is transparantie, gebruikers worden uitgedaagd om buiten hun bubbel te lezen. Deze bubbel is ook gevisualiseerd binnen de app om de gebruiker te confronteren. 

Het prototype

Contact